2006-09-22 16:39:02 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Uppsala

Valdeltagande
2006: 81,81%
+2,12%
2002: 79,69%

26,39%
M
9,46%
C
12,88%
FP
6,78%
KD
24,98%
S
7,18%
V
8,62%
MP
0,13%
SPI
2,28%
SD
0,66%
USP
0,64%
ÖVR
Samtliga 107 distrikt räknade.

Kommun Uppsala

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 30441 26,39 22 17893 16,51 14
C Centerpartiet 10914 9,46 8 6262 5,78 3
FP Folkpartiet liberalerna 14856 12,88 11 20668 19,07 16
KD Kristdemokraterna 7821 6,78 6 7684 7,09 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 28813 24,98 21 33947 31,32 27
V Vänsterpartiet 8283 7,18 6 10697 9,87 9
MP Miljöpartiet de gröna 9945 8,62 6 7610 7,02 6
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 147 0,13 0 707 0,65 0
SD Sverigedemokraterna 2625 2,28 1 1643 1,52 0
USP Upplands sjukvårdsparti 765 0,66 0 286 0,26 0
ÖVR Övriga partier 734 0,64 0 985 0,91 0

Kommun Uppsala

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 115344 108382
Ogiltiga röster blanka 2453
Ogiltiga röster övriga 41 2195
Summa avgivna röster 117838 110577
Röstberättigade 144036 138763
Valdeltagande 81,81% 79,69%