2006-09-25 18:13:20 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Enköping

Valdeltagande
2006: 79,41%
+1,91%
2002: 77,50%

25,31%
M
18,92%
C
4,11%
FP
4,15%
KD
32,55%
S
3,93%
V
4,76%
MP
1,33%
SPI
1,33%
FoE
2,25%
SD
1,36%
ÖVR
Samtliga 24 distrikt räknade.

Kommun Enköping

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 5816 25,31 13 3453 15,89 7
C Centerpartiet 4348 18,92 11 4908 22,59 12
FP Folkpartiet liberalerna 945 4,11 2 1459 6,72 4
KD Kristdemokraterna 953 4,15 2 1319 6,07 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7480 32,55 18 7888 36,31 18
V Vänsterpartiet 902 3,93 2 1139 5,24 3
MP Miljöpartiet de gröna 1094 4,76 2 750 3,45 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 305 1,33 0 648 2,98 2
FoE Fokus Enköping 306 1,33 0
SD Sverigedemokraterna 518 2,25 1 119 0,55 0
ÖVR Övriga partier 312 1,36 0 44 0,20 0

Kommun Enköping

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 22979 21727
Ogiltiga röster blanka 560
Ogiltiga röster övriga 15 486
Summa avgivna röster 23554 22213
Röstberättigade 29663 28663
Valdeltagande 79,41% 77,50%