2006-09-26 10:34:17 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Östhammar

Valdeltagande
2006: 77,87%
+1,13%
2002: 76,74%

18,40%
M
17,86%
C
5,10%
FP
3,96%
KD
37,51%
S
3,41%
V
3,63%
MP
4,24%
SoS
4,22%
BoA
1,47%
SD
0,21%
ÖVR
Samtliga 17 distrikt räknade.

Kommun Östhammar

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2359 18,40 9 1980 15,70 8
C Centerpartiet 2289 17,86 9 2178 17,27 9
FP Folkpartiet liberalerna 654 5,10 2 866 6,87 3
KD Kristdemokraterna 508 3,96 2 535 4,24 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4808 37,51 18 5372 42,60 21
V Vänsterpartiet 437 3,41 2 599 4,75 2
MP Miljöpartiet de gröna 465 3,63 2 467 3,70 2
SoS Solidaritet och Samverkan 543 4,24 2 473 3,75 2
BoA Borgerligt Alternativ 541 4,22 2
SD Sverigedemokraterna 188 1,47 1
ÖVR Övriga partier 27 0,21 0 141 1,12 0

Kommun Östhammar

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12819 12611
Ogiltiga röster blanka 340
Ogiltiga röster övriga 7 261
Summa avgivna röster 13166 12872
Röstberättigade 16907 16774
Valdeltagande 77,87% 76,74%