2006-09-21 15:45:41 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vingåker

Valdeltagande
2006: 82,14%
+1,18%
2002: 80,96%

16,95%
M
7,17%
C
3,59%
FP
5,48%
KD
50,07%
S
2,61%
V
3,64%
MP
8,61%
VTL
1,88%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Vingåker

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 963 16,95 6 674 12,13 4
C Centerpartiet 407 7,17 3 460 8,28 3
FP Folkpartiet liberalerna 204 3,59 1 383 6,89 2
KD Kristdemokraterna 311 5,48 2 384 6,91 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2844 50,07 18 2514 45,25 16
V Vänsterpartiet 148 2,61 1 160 2,88 1
MP Miljöpartiet de gröna 207 3,64 1 291 5,24 2
VTL Vägen till Livskvalitet 489 8,61 3 662 11,92 4
ÖVR Övriga partier 107 1,88 0 28 0,50 0

Kommun Vingåker

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5680 5556
Ogiltiga röster blanka 118
Ogiltiga röster övriga 3 95
Summa avgivna röster 5801 5651
Röstberättigade 7062 6980
Valdeltagande 82,14% 80,96%