2006-09-21 15:54:30 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Gnesta

Valdeltagande
2006: 80,69%
+1,66%
2002: 79,03%

25,75%
M
13,97%
C
6,27%
FP
4,77%
KD
34,36%
S
4,02%
V
8,91%
MP
1,95%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Gnesta

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1532 25,75 8 995 17,23 5
C Centerpartiet 831 13,97 4 827 14,32 4
FP Folkpartiet liberalerna 373 6,27 2 504 8,73 3
KD Kristdemokraterna 284 4,77 2 338 5,85 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2044 34,36 11 2240 38,78 12
V Vänsterpartiet 239 4,02 1 301 5,21 2
MP Miljöpartiet de gröna 530 8,91 3 465 8,05 3
ÖVR Övriga partier 116 1,95 0 106 1,84 0

Kommun Gnesta

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5949 5776
Ogiltiga röster blanka 177
Ogiltiga röster övriga 4 99
Summa avgivna röster 6130 5875
Röstberättigade 7597 7434
Valdeltagande 80,69% 79,03%