2006-09-22 09:31:33 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Flen

Valdeltagande
2006: 79,42%
+1,44%
2002: 77,98%

17,19%
M
8,22%
C
3,83%
FP
4,38%
KD
42,42%
S
6,64%
V
2,98%
MP
12,09%
A2000
1,88%
SD
0,36%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Flen

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1703 17,19 8 1174 12,03 6
C Centerpartiet 814 8,22 4 772 7,91 4
FP Folkpartiet liberalerna 379 3,83 2 538 5,51 3
KD Kristdemokraterna 434 4,38 2 515 5,28 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4202 42,42 19 3713 38,05 17
V Vänsterpartiet 658 6,64 3 734 7,52 3
MP Miljöpartiet de gröna 295 2,98 1 299 3,06 1
A2000 Alternativ 2000 1198 12,09 5 1969 20,18 9
SD Sverigedemokraterna 186 1,88 1
ÖVR Övriga partier 36 0,36 0 43 0,44 0

Kommun Flen

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9905 9757
Ogiltiga röster blanka 211
Ogiltiga röster övriga 10 135
Summa avgivna röster 10126 9892
Röstberättigade 12750 12686
Valdeltagande 79,42% 77,98%