2006-09-22 14:28:28 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Eskilstuna

Valdeltagande
2006: 75,23%
+1,14%
2002: 74,09%

19,97%
M
6,20%
C
7,42%
FP
6,01%
KD
44,45%
S
5,78%
V
5,55%
MP
3,32%
SD
0,44%
sju
0,85%
ÖVR
Samtliga 57 distrikt räknade.

Kommun Eskilstuna

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 10581 19,97 17 6387 12,61 10
C Centerpartiet 3287 6,20 6 2722 5,38 4
FP Folkpartiet liberalerna 3932 7,42 6 5958 11,77 9
KD Kristdemokraterna 3184 6,01 4 3900 7,70 7
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23547 44,45 36 23166 45,75 37
V Vänsterpartiet 3064 5,78 4 4528 8,94 8
MP Miljöpartiet de gröna 2939 5,55 4 2774 5,48 4
SD Sverigedemokraterna 1761 3,32 2 767 1,51 0
sju Sjukvårdspartiet 232 0,44 0
ÖVR Övriga partier 451 0,85 0 435 0,86 0

Kommun Eskilstuna

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 52978 50637
Ogiltiga röster blanka 1243
Ogiltiga röster övriga 18 1045
Summa avgivna röster 54239 51682
Röstberättigade 72101 69757
Valdeltagande 75,23% 74,09%