2006-09-22 17:33:49 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Strängnäs

Valdeltagande
2006: 80,91%
+2,50%
2002: 78,41%

26,98%
M
8,49%
C
9,36%
FP
5,01%
KD
33,35%
S
3,18%
V
3,99%
MP
4,16%
STRP
3,34%
Mfp
1,74%
SD
0,39%
ÖVR
Samtliga 20 distrikt räknade.

Kommun Strängnäs

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 5069 26,98 13 3430 19,61 10
C Centerpartiet 1595 8,49 4 1688 9,65 5
FP Folkpartiet liberalerna 1758 9,36 5 2758 15,77 8
KD Kristdemokraterna 942 5,01 2 1122 6,41 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6265 33,35 16 6294 35,98 17
V Vänsterpartiet 598 3,18 2 986 5,64 3
MP Miljöpartiet de gröna 750 3,99 2 654 3,74 2
STRP Strängnäspartiet 782 4,16 2 416 2,38 1
Mfp Mariefredspartiet 628 3,34 2
SD Sverigedemokraterna 327 1,74 1
ÖVR Övriga partier 74 0,39 0 146 0,83 0

Kommun Strängnäs

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 18788 17494
Ogiltiga röster blanka 440
Ogiltiga röster övriga 8 352
Summa avgivna röster 19236 17846
Röstberättigade 23775 22761
Valdeltagande 80,91% 78,41%