2006-09-22 16:03:52 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Trosa

Valdeltagande
2006: 82,89%
+1,56%
2002: 81,33%

36,19%
M
5,93%
C
8,73%
FP
5,30%
KD
34,35%
S
1,26%
V
3,39%
MP
3,12%
TrR
1,72%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Trosa

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2437 36,19 13 1613 25,66 9
C Centerpartiet 399 5,93 2 301 4,79 2
FP Folkpartiet liberalerna 588 8,73 3 638 10,15 4
KD Kristdemokraterna 357 5,30 2 400 6,36 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2313 34,35 13 2721 43,29 15
V Vänsterpartiet 85 1,26 0 297 4,73 2
MP Miljöpartiet de gröna 228 3,39 1 265 4,22 1
TrR Trosa Radikaler (Vagnhärad - Västerljung - Trosa) 210 3,12 1
ÖVR Övriga partier 116 1,72 0 50 0,80 0

Kommun Trosa

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6733 6285
Ogiltiga röster blanka 133
Ogiltiga röster övriga 3 100
Summa avgivna röster 6869 6385
Röstberättigade 8287 7851
Valdeltagande 82,89% 81,33%