2006-09-23 16:30:47 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ödeshög

Valdeltagande
2006: 80,86%
+1,12%
2002: 79,74%

14,47%
M
16,74%
C
3,40%
FP
22,32%
KD
31,80%
S
2,57%
V
5,31%
MP
3,01%
SD
0,39%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Ödeshög

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 485 14,47 5 478 14,18 6
C Centerpartiet 561 16,74 6 739 21,92 9
FP Folkpartiet liberalerna 114 3,40 1 30 0,89 0
KD Kristdemokraterna 748 22,32 8 636 18,87 8
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1066 31,80 11 1133 33,61 14
V Vänsterpartiet 86 2,57 1 161 4,78 2
MP Miljöpartiet de gröna 178 5,31 2 175 5,19 2
SD Sverigedemokraterna 101 3,01 1
ÖVR Övriga partier 13 0,39 0 19 0,56 0

Kommun Ödeshög

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3352 3371
Ogiltiga röster blanka 91
Ogiltiga röster övriga 1 81
Summa avgivna röster 3444 3452
Röstberättigade 4259 4329
Valdeltagande 80,86% 79,74%