2006-09-23 16:27:11 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ydre

Område M C FP KD S V MP F o M ÖVR BLANK OG VDT
Asby 18,57% 40,29% 0,00% 9,43% 26,29% 0,29% 0,29% 4,29% 0,57% 3,58% 0,00% 84,62%
Sund-Svinhult-Norra Vi 17,67% 26,89% 0,19% 11,94% 34,76% 1,36% 0,97% 4,95% 1,26% 3,10% 0,09% 80,67%
Torpa 13,74% 34,76% 0,16% 9,16% 34,91% 0,47% 0,16% 5,21% 1,42% 1,56% 0,00% 85,62%
Västra Ryd 19,36% 31,66% 0,00% 15,95% 24,37% 0,46% 0,68% 7,06% 0,46% 4,98% 0,00% 84,77%
I vallokal ej räknade röster 14,81% 11,11% 0,00% 11,11% 37,04% 3,70% 11,11% 3,70% 7,41% 6,90% 0,00%