2006-09-23 15:56:39 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kinda

Valdeltagande
2006: 82,28%
+2,67%
2002: 79,61%

16,85%
M
22,21%
C
4,16%
FP
7,95%
KD
39,44%
S
2,94%
V
4,96%
MP
1,49%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Kinda

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1037 16,85 6 806 13,37 5
C Centerpartiet 1367 22,21 8 1300 21,57 8
FP Folkpartiet liberalerna 256 4,16 1 410 6,80 3
KD Kristdemokraterna 489 7,95 3 689 11,43 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2427 39,44 14 2252 37,37 15
V Vänsterpartiet 181 2,94 1 230 3,82 2
MP Miljöpartiet de gröna 305 4,96 2 301 4,99 2
ÖVR Övriga partier 92 1,49 0 39 0,65 0

Kommun Kinda

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6154 6027
Ogiltiga röster blanka 175
Ogiltiga röster övriga 2 135
Summa avgivna röster 6331 6162
Röstberättigade 7694 7740
Valdeltagande 82,28% 79,61%