2006-09-23 15:54:56 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Finspång

Valdeltagande
2006: 81,29%
+0,47%
2002: 80,82%

17,89%
M
8,73%
C
7,22%
FP
7,32%
KD
42,19%
S
11,44%
V
2,66%
MP
0,49%
SPI
2,02%
SD
0,05%
ÖVR
Samtliga 19 distrikt räknade.

Kommun Finspång

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2354 17,89 9 1588 12,04 6
C Centerpartiet 1149 8,73 5 987 7,48 4
FP Folkpartiet liberalerna 950 7,22 4 1400 10,62 5
KD Kristdemokraterna 964 7,32 3 1076 8,16 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5552 42,19 23 6230 47,24 25
V Vänsterpartiet 1505 11,44 6 1694 12,85 6
MP Miljöpartiet de gröna 350 2,66 1 151 1,15 0
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 64 0,49 0 23 0,17 0
SD Sverigedemokraterna 266 2,02 0
ÖVR Övriga partier 7 0,05 0 38 0,29 0

Kommun Finspång

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 13161 13187
Ogiltiga röster blanka 303
Ogiltiga röster övriga 5 295
Summa avgivna röster 13469 13482
Röstberättigade 16569 16682
Valdeltagande 81,29% 80,82%