2006-09-23 16:25:55 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Valdemarsvik

Valdeltagande
2006: 81,47%
+1,66%
2002: 79,81%

17,54%
M
25,82%
C
5,05%
FP
5,30%
KD
41,68%
S
0,83%
V
2,05%
MP
1,72%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Valdemarsvik

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 907 17,54 6 655 12,86 5
C Centerpartiet 1335 25,82 9 1402 27,53 11
FP Folkpartiet liberalerna 261 5,05 2 283 5,56 2
KD Kristdemokraterna 274 5,30 2 329 6,46 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2155 41,68 15 2170 42,62 18
V Vänsterpartiet 43 0,83 0 189 3,71 2
MP Miljöpartiet de gröna 106 2,05 1 43 0,84 0
ÖVR Övriga partier 89 1,72 0 21 0,41 0

Kommun Valdemarsvik

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5170 5092
Ogiltiga röster blanka 89
Ogiltiga röster övriga 4 103
Summa avgivna röster 5263 5195
Röstberättigade 6460 6509
Valdeltagande 81,47% 79,81%