2006-09-23 16:18:25 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Mjölby

Valdeltagande
2006: 81,27%
+1,66%
2002: 79,61%

18,81%
M
10,28%
C
7,64%
FP
7,45%
KD
42,50%
S
5,37%
V
2,26%
MP
4,24%
SPI
1,45%
ÖVR
Samtliga 17 distrikt räknade.

Kommun Mjölby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2927 18,81 9 2309 15,24 7
C Centerpartiet 1599 10,28 5 1800 11,88 5
FP Folkpartiet liberalerna 1188 7,64 4 1507 9,95 4
KD Kristdemokraterna 1159 7,45 3 1240 8,18 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6611 42,50 19 6568 43,34 20
V Vänsterpartiet 835 5,37 2 1214 8,01 4
MP Miljöpartiet de gröna 352 2,26 1 124 0,82 0
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 660 4,24 2 352 2,32 1
ÖVR Övriga partier 226 1,45 0 39 0,26 0

Kommun Mjölby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 15557 15153
Ogiltiga röster blanka 457
Ogiltiga röster övriga 8 362
Summa avgivna röster 16022 15515
Röstberättigade 19715 19489
Valdeltagande 81,27% 79,61%