2006-09-22 17:49:37 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Aneby

Område M C FP KD S V MP ÖVR BLANK OG VDT
Askeryd-Marbäck 9,57% 24,93% 13,34% 23,05% 22,78% 1,21% 2,29% 2,83% 2,11% 0,00% 82,48%
Bredestad 8,06% 12,69% 13,21% 25,15% 35,90% 1,04% 2,54% 1,42% 1,90% 0,00% 77,75%
Bälaryd 15,93% 19,69% 10,18% 22,35% 26,55% 0,00% 2,65% 2,65% 3,21% 0,00% 83,39%
Frinnaryd 10,98% 20,93% 4,27% 13,41% 36,79% 2,85% 8,94% 1,83% 1,80% 0,00% 83,22%
Haurida-Vireda 13,98% 26,71% 3,11% 27,95% 17,08% 2,48% 6,83% 1,86% 4,73% 0,00% 80,09%
Lommaryd 9,62% 27,82% 6,62% 23,76% 24,51% 0,45% 5,26% 1,95% 3,06% 0,00% 84,38%
I vallokal ej räknade röster 12,90% 17,74% 11,29% 20,97% 22,58% 0,00% 9,68% 4,84% 1,59% 0,00%