2006-09-22 17:49:37 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Aneby

Valdeltagande
2006: 82,38%
-0,70%
2002: 83,08%

10,36%
M
20,34%
C
9,91%
FP
22,97%
KD
29,03%
S
1,18%
V
4,17%
MP
2,04%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Aneby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 422 10,36 4 346 8,53 3
C Centerpartiet 829 20,34 7 726 17,89 6
FP Folkpartiet liberalerna 404 9,91 4 401 9,88 4
KD Kristdemokraterna 936 22,97 8 1038 25,59 9
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1183 29,03 10 1345 33,15 12
V Vänsterpartiet 48 1,18 0 42 1,04 0
MP Miljöpartiet de gröna 170 4,17 2 131 3,23 1
ÖVR Övriga partier 83 2,04 0 28 0,69 0

Kommun Aneby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4075 4057
Ogiltiga röster blanka 104
Ogiltiga röster övriga 0 64
Summa avgivna röster 4179 4121
Röstberättigade 5073 4960
Valdeltagande 82,38% 83,08%