2006-09-22 18:18:24 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Habo

Valdeltagande
2006: 85,95%
+2,57%
2002: 83,38%

31,55%
M
6,64%
C
6,71%
FP
17,41%
KD
32,47%
S
1,43%
V
1,75%
MP
2,04%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Habo

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1948 31,55 12 1590 28,10 10
C Centerpartiet 410 6,64 2 365 6,45 2
FP Folkpartiet liberalerna 414 6,71 3 439 7,76 3
KD Kristdemokraterna 1075 17,41 6 956 16,90 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2005 32,47 12 1924 34,00 12
V Vänsterpartiet 88 1,43 0 238 4,21 1
MP Miljöpartiet de gröna 108 1,75 0 117 2,07 1
ÖVR Övriga partier 126 2,04 0 29 0,51 0

Kommun Habo

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6174 5658
Ogiltiga röster blanka 161
Ogiltiga röster övriga 1 142
Summa avgivna röster 6336 5800
Röstberättigade 7372 6956
Valdeltagande 85,95% 83,38%