2006-09-22 17:33:08 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Värnamo

Område M C FP KD S V MP ÖVR BLANK OG VDT
Värnamo centralort 17,40% 16,73% 4,04% 13,05% 39,20% 5,18% 2,45% 1,95% 1,71% 0,06% 78,54%
Värnamo 1 15,22% 20,65% 2,77% 14,99% 37,02% 4,84% 1,61% 2,88% 2,25% 0,11% 81,47%
Värnamo 2 14,37% 13,58% 4,49% 10,89% 47,59% 5,95% 2,13% 1,01% 0,89% 0,22% 73,97%
Värnamo 3 22,16% 15,33% 5,91% 11,45% 35,36% 5,26% 3,05% 1,48% 1,28% 0,00% 73,57%
Värnamo 4 16,21% 12,36% 4,12% 14,29% 42,67% 5,86% 2,20% 2,29% 1,44% 0,00% 74,51%
Värnamo 5 12,00% 11,04% 3,11% 9,54% 55,63% 4,18% 2,04% 2,47% 1,37% 0,00% 72,27%
Värnamo 6 17,21% 20,83% 4,80% 14,76% 33,24% 4,08% 2,08% 2,99% 2,30% 0,09% 79,65%
Värnamo 7 20,71% 15,40% 3,13% 15,06% 34,20% 6,70% 2,96% 1,83% 1,29% 0,00% 79,56%
Värnamo 8 14,43% 12,05% 4,46% 10,86% 49,40% 4,91% 2,23% 1,64% 1,18% 0,00% 62,85%
Värnamo 9 20,45% 21,92% 4,33% 15,68% 30,16% 4,33% 2,25% 0,87% 1,78% 0,17% 90,68%
Värnamo 10 18,15% 17,14% 2,77% 12,61% 37,23% 6,22% 3,28% 2,61% 2,70% 0,08% 78,56%
Värnamo 11 19,89% 20,36% 3,74% 13,81% 34,79% 3,82% 2,50% 1,09% 1,76% 0,00% 87,06%
Värnamo 12 11,49% 16,98% 4,97% 9,43% 45,97% 6,69% 1,89% 2,57% 1,52% 0,00% 74,84%
I vallokal ej räknade röster 17,80% 15,25% 7,63% 11,02% 33,90% 5,08% 6,78% 2,54% 4,07% 0,00%
Värnamo övriga orter 18,23% 27,79% 3,94% 14,14% 28,39% 3,27% 2,15% 2,09% 2,06% 0,03% 82,13%
Bredaryd 1 20,43% 13,83% 4,26% 17,02% 37,55% 2,13% 2,13% 2,66% 1,88% 0,00% 83,67%
Bredaryd 2 17,43% 37,17% 3,78% 13,82% 22,37% 1,97% 1,32% 2,14% 1,46% 0,00% 83,15%
Forsheda-Torskinge 15,23% 21,99% 7,57% 10,69% 34,28% 4,63% 2,94% 2,67% 3,02% 0,00% 75,88%
Fryele-Nydala 18,89% 31,99% 4,28% 18,89% 17,63% 4,03% 2,02% 2,27% 2,22% 0,00% 82,35%
Gällaryd 10,21% 44,14% 4,20% 8,41% 23,12% 4,80% 2,10% 3,00% 2,92% 0,00% 82,25%
Hånger-Dannäs 8,03% 43,98% 4,36% 14,66% 22,16% 3,32% 2,62% 0,87% 1,71% 0,17% 86,39%
Kärda 15,01% 20,86% 4,48% 20,47% 27,68% 5,26% 4,29% 1,95% 2,66% 0,00% 87,40%
Rydaholm N 27,30% 33,11% 3,07% 12,12% 18,60% 2,56% 2,22% 1,02% 1,01% 0,00% 82,68%
Rydaholm S 27,42% 15,00% 2,49% 16,11% 32,31% 3,00% 0,69% 3,00% 1,93% 0,08% 77,89%
Tånnö 13,98% 39,07% 2,87% 13,62% 26,88% 2,15% 1,08% 0,36% 1,41% 0,00% 89,56%
Voxtorp 15,07% 37,25% 1,93% 11,04% 28,66% 2,54% 2,10% 1,40% 1,98% 0,00% 81,63%
I vallokal ej räknade röster 27,45% 7,84% 0,00% 21,57% 21,57% 9,80% 9,80% 1,96% 1,92% 0,00%