2006-09-22 17:33:08 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Värnamo

Valdeltagande
2006: 79,90%
+0,98%
2002: 78,92%

17,73%
M
21,03%
C
4,00%
FP
13,47%
KD
34,99%
S
4,44%
V
2,33%
MP
2,00%
ÖVR
Samtliga 25 distrikt räknade.

Kommun Värnamo

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3515 17,73 10 2431 12,70 7
C Centerpartiet 4170 21,03 10 4907 25,63 14
FP Folkpartiet liberalerna 794 4,00 2 952 4,97 3
KD Kristdemokraterna 2671 13,47 7 2936 15,34 7
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6939 34,99 19 6648 34,73 18
V Vänsterpartiet 880 4,44 2 587 3,07 1
MP Miljöpartiet de gröna 463 2,33 1 548 2,86 1
ÖVR Övriga partier 397 2,00 0 133 0,69 0

Kommun Värnamo

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 19829 19142
Ogiltiga röster blanka 373
Ogiltiga röster övriga 9 313
Summa avgivna röster 20211 19455
Röstberättigade 25295 24651
Valdeltagande 79,90% 78,92%