2006-09-22 17:33:08 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Värnamo

Valda ledamöterValkrets

Moderata Samlingspartiet

Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo centralort

Centerpartiet

Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo centralort

Folkpartiet liberalerna

Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo centralort

Kristdemokraterna

Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo centralort

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo övriga orter

Vänsterpartiet

Personuppgift borttagenVärnamo centralort
Personuppgift borttagenVärnamo centralort

Miljöpartiet de gröna

Personuppgift borttagenVärnamo centralort