2006-09-25 15:31:13 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Eksjö

Valdeltagande
2006: 79,80%
-0,57%
2002: 80,37%

22,10%
M
21,40%
C
5,43%
FP
12,22%
KD
31,65%
S
1,03%
V
4,41%
MP
1,51%
SD
0,26%
ÖVR
Samtliga 14 distrikt räknade.

Kommun Eksjö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2249 22,10 11 1687 16,31 8
C Centerpartiet 2177 21,40 10 2223 21,50 11
FP Folkpartiet liberalerna 552 5,43 3 834 8,06 4
KD Kristdemokraterna 1243 12,22 6 1421 13,74 7
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3220 31,65 16 3571 34,53 17
V Vänsterpartiet 105 1,03 0 123 1,19 0
MP Miljöpartiet de gröna 449 4,41 2 420 4,06 2
SD Sverigedemokraterna 154 1,51 1
ÖVR Övriga partier 26 0,26 0 62 0,60 0

Kommun Eksjö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 10175 10341
Ogiltiga röster blanka 248
Ogiltiga röster övriga 6 214
Summa avgivna röster 10429 10555
Röstberättigade 13069 13133
Valdeltagande 79,80% 80,37%