2006-09-22 14:16:50 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Tingsryd

Valdeltagande
2006: 77,27%
+0,83%
2002: 76,44%

31,04%
M
21,14%
C
3,12%
FP
4,94%
KD
28,09%
S
3,57%
V
3,12%
MP
2,79%
FRAMT
2,05%
SD
0,14%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Tingsryd

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2390 31,04 13 1758 22,52 11
C Centerpartiet 1628 21,14 9 1846 23,65 12
FP Folkpartiet liberalerna 240 3,12 1 309 3,96 2
KD Kristdemokraterna 380 4,94 2 581 7,44 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2163 28,09 12 2300 29,46 14
V Vänsterpartiet 275 3,57 1 361 4,62 2
MP Miljöpartiet de gröna 240 3,12 1 193 2,47 1
FRAMT Framtidspartiet 215 2,79 1 420 5,38 3
SD Sverigedemokraterna 158 2,05 1
ÖVR Övriga partier 11 0,14 0 39 0,50 0

Kommun Tingsryd

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7700 7807
Ogiltiga röster blanka 205
Ogiltiga röster övriga 1 184
Summa avgivna röster 7906 7991
Röstberättigade 10231 10454
Valdeltagande 77,27% 76,44%