2006-09-22 08:32:26 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Torsås

Valdeltagande
2006: 79,60%
+1,13%
2002: 78,47%

10,99%
M
24,97%
C
2,41%
FP
6,65%
KD
28,39%
S
3,03%
V
3,69%
MP
18,59%
Tp
1,28%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Torsås

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 489 10,99 4 549 12,40 4
C Centerpartiet 1111 24,97 9 1394 31,47 11
FP Folkpartiet liberalerna 107 2,41 1 169 3,82 1
KD Kristdemokraterna 296 6,65 2 371 8,38 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1263 28,39 10 1529 34,52 13
V Vänsterpartiet 135 3,03 1 183 4,13 1
MP Miljöpartiet de gröna 164 3,69 1 209 4,72 2
Tp Torsåspartiet 827 18,59 7
ÖVR Övriga partier 57 1,28 0 25 0,56 0

Kommun Torsås

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4449 4429
Ogiltiga röster blanka 110
Ogiltiga röster övriga 3 95
Summa avgivna röster 4562 4524
Röstberättigade 5731 5765
Valdeltagande 79,60% 78,47%