2006-09-22 09:24:28 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Mörbylånga

Valdeltagande
2006: 84,08%
+1,67%
2002: 82,41%

22,08%
M
18,14%
C
6,07%
FP
5,10%
KD
33,76%
S
4,35%
V
3,86%
MP
4,01%
Ölp
2,47%
SD
0,16%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Mörbylånga

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1912 22,08 11 1352 16,12 8
C Centerpartiet 1571 18,14 9 1589 18,95 9
FP Folkpartiet liberalerna 526 6,07 3 643 7,67 4
KD Kristdemokraterna 442 5,10 2 473 5,64 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2924 33,76 17 2961 35,31 17
V Vänsterpartiet 377 4,35 2 411 4,90 2
MP Miljöpartiet de gröna 334 3,86 2 255 3,04 2
Ölp Ölandspartiet 347 4,01 2 675 8,05 4
SD Sverigedemokraterna 214 2,47 1
ÖVR Övriga partier 14 0,16 0 26 0,31 0

Kommun Mörbylånga

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8661 8385
Ogiltiga röster blanka 158
Ogiltiga röster övriga 4 126
Summa avgivna röster 8823 8511
Röstberättigade 10494 10328
Valdeltagande 84,08% 82,41%