2006-09-22 10:17:25 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Mönsterås

Valdeltagande
2006: 81,15%
+0,93%
2002: 80,22%

5,40%
M
47,41%
C
1,83%
FP
4,10%
KD
34,17%
S
3,84%
V
1,82%
MP
1,42%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Mönsterås

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 445 5,40 3 387 4,76 2
C Centerpartiet 3905 47,41 23 4001 49,26 25
FP Folkpartiet liberalerna 151 1,83 1 172 2,12 1
KD Kristdemokraterna 338 4,10 2 317 3,90 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2814 34,17 17 2638 32,48 16
V Vänsterpartiet 316 3,84 2 386 4,75 2
MP Miljöpartiet de gröna 150 1,82 1 175 2,15 1
ÖVR Övriga partier 117 1,42 0 46 0,57 0

Kommun Mönsterås

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8236 8122
Ogiltiga röster blanka 118
Ogiltiga röster övriga 0 74
Summa avgivna röster 8354 8196
Röstberättigade 10294 10217
Valdeltagande 81,15% 80,22%