2006-09-25 10:55:55 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Emmaboda

Valdeltagande
2006: 79,51%
-0,12%
2002: 79,63%

12,45%
M
17,90%
C
1,43%
FP
13,02%
KD
46,68%
S
3,71%
V
3,15%
MP
1,65%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Emmaboda

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 731 12,45 5 518 8,60 4
C Centerpartiet 1051 17,90 8 879 14,59 6
FP Folkpartiet liberalerna 84 1,43 0 206 3,42 1
KD Kristdemokraterna 764 13,02 5 545 9,05 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2740 46,68 20 3425 56,85 23
V Vänsterpartiet 218 3,71 2 276 4,58 2
MP Miljöpartiet de gröna 185 3,15 1 145 2,41 1
ÖVR Övriga partier 97 1,65 0 31 0,51 0

Kommun Emmaboda

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5870 6025
Ogiltiga röster blanka 164
Ogiltiga röster övriga 1 94
Summa avgivna röster 6035 6119
Röstberättigade 7590 7684
Valdeltagande 79,51% 79,63%