2006-09-25 09:49:52 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Borgholm

Valdeltagande
2006: 79,78%
+0,59%
2002: 79,19%

19,05%
M
37,61%
C
2,79%
FP
6,68%
KD
21,75%
S
3,88%
V
3,21%
MP
3,12%
Öland
1,55%
SD
0,37%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Borgholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1354 19,05 9 1062 15,18 8
C Centerpartiet 2673 37,61 18 2184 31,23 15
FP Folkpartiet liberalerna 198 2,79 1 353 5,05 2
KD Kristdemokraterna 475 6,68 3 809 11,57 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1546 21,75 11 1716 24,54 12
V Vänsterpartiet 276 3,88 2 268 3,83 2
MP Miljöpartiet de gröna 228 3,21 2 226 3,23 2
Öland Ölandspartiet (f.d. Kommunens Bästa) 222 3,12 2 341 4,88 2
SD Sverigedemokraterna 110 1,55 1
ÖVR Övriga partier 26 0,37 0 35 0,50 0

Kommun Borgholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7108 6994
Ogiltiga röster blanka 126
Ogiltiga röster övriga 1 113
Summa avgivna röster 7235 7107
Röstberättigade 9069 8975
Valdeltagande 79,78% 79,19%