2006-09-21 14:01:37 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Gotland

Område M C FP KD S V MP GGF SD ÖVR BLANK OG VDT
Norra 16,30% 28,53% 4,28% 2,25% 32,63% 7,37% 4,76% 2,03% 1,60% 0,27% 3,16% 0,08% 80,84%
Dalhem 16,23% 34,82% 4,58% 2,49% 26,57% 6,15% 5,50% 1,31% 2,09% 0,26% 3,41% 0,13% 79,20%
Endre 16,81% 26,64% 3,85% 2,42% 33,33% 8,40% 4,56% 1,42% 2,28% 0,28% 3,97% 0,00% 78,43%
Fårö 19,40% 42,62% 4,10% 2,19% 23,22% 3,55% 1,91% 1,64% 1,09% 0,27% 4,43% 0,26% 80,33%
Fårösund 15,98% 24,73% 6,15% 2,37% 35,62% 6,98% 4,14% 2,72% 0,83% 0,47% 2,87% 0,23% 78,00%
Kräklingbo 13,62% 38,08% 3,72% 1,86% 19,04% 12,69% 7,89% 1,24% 1,70% 0,15% 2,71% 0,00% 75,89%
Lärbro 14,86% 24,02% 2,12% 2,12% 42,79% 5,03% 4,25% 1,90% 2,12% 0,78% 4,07% 0,00% 78,87%
Roma 11,50% 25,70% 4,23% 3,40% 40,02% 7,39% 3,52% 2,82% 1,41% 0,00% 4,27% 0,00% 77,26%
Slite Othem/Boge 21,24% 13,51% 4,50% 1,93% 44,02% 6,05% 4,25% 2,57% 1,80% 0,13% 1,89% 0,25% 75,12%
Slite Othem/Hellvi 16,64% 15,34% 2,89% 0,87% 44,57% 9,41% 4,78% 3,18% 2,17% 0,14% 3,49% 0,00% 80,81%
Tingstäde 17,66% 30,88% 5,15% 1,82% 30,07% 5,35% 5,65% 1,92% 1,01% 0,50% 2,94% 0,00% 80,58%
Vallstena 16,40% 36,81% 4,70% 2,29% 26,38% 5,50% 3,10% 2,18% 2,41% 0,23% 2,13% 0,00% 80,71%
Vänge 12,58% 38,43% 3,11% 2,30% 25,71% 8,80% 5,28% 1,89% 1,89% 0,00% 3,27% 0,00% 79,34%
Väskinde 17,50% 29,25% 5,32% 2,40% 30,19% 8,83% 4,12% 1,72% 0,60% 0,09% 2,67% 0,17% 81,63%
I vallokal ej räknade röster 23,65% 19,92% 4,56% 3,73% 21,16% 11,62% 12,86% 0,83% 1,24% 0,41% 2,81% 0,40%
Södra 17,61% 34,16% 4,77% 3,06% 25,68% 6,91% 4,65% 1,75% 1,20% 0,22% 3,02% 0,08% 80,21%
Burgsvik 11,29% 52,46% 1,59% 2,07% 20,83% 6,68% 3,02% 1,11% 0,79% 0,16% 3,65% 0,61% 79,93%
Eksta 18,82% 38,35% 2,69% 3,41% 17,74% 8,60% 6,99% 1,97% 1,25% 0,18% 2,78% 0,17% 80,53%
Eskelhem 22,04% 31,91% 5,51% 3,12% 24,95% 5,30% 5,30% 1,25% 0,52% 0,10% 2,73% 0,00% 81,13%
Fardhem 14,46% 51,96% 3,21% 4,64% 14,46% 3,75% 3,39% 3,04% 0,89% 0,18% 3,45% 0,00% 78,38%
Garde 16,56% 41,78% 7,02% 3,84% 17,54% 6,58% 5,04% 1,10% 0,44% 0,11% 2,67% 0,00% 77,69%
Havdhem 14,20% 49,51% 2,79% 2,06% 20,63% 5,34% 3,76% 0,73% 0,85% 0,12% 1,20% 0,00% 79,81%
Hemse/Alva 15,79% 27,37% 3,16% 3,55% 35,53% 5,66% 3,95% 2,37% 2,11% 0,53% 3,43% 0,00% 70,21%
Hemse/Rone 17,35% 33,85% 6,69% 2,56% 28,17% 5,97% 2,99% 0,57% 1,56% 0,28% 3,57% 0,00% 75,31%
Klinte 16,61% 18,21% 5,22% 2,02% 37,59% 11,18% 4,90% 2,02% 2,13% 0,11% 2,39% 0,21% 74,79%
Sanda 18,02% 32,22% 3,70% 3,34% 24,70% 8,95% 5,01% 2,03% 1,31% 0,72% 4,11% 0,11% 79,76%
Stenkumla 18,88% 29,53% 3,55% 3,55% 28,26% 6,72% 4,56% 3,30% 1,65% 0,00% 4,13% 0,12% 81,99%
Stånga 13,83% 48,30% 6,43% 1,21% 19,42% 6,07% 3,03% 1,33% 0,24% 0,12% 3,17% 0,00% 77,15%
Västerhejde 23,36% 13,77% 6,89% 4,02% 35,49% 7,13% 5,33% 2,21% 1,72% 0,08% 2,17% 0,00% 82,04%
I vallokal ej räknade röster 25,20% 24,39% 5,69% 4,07% 15,85% 9,35% 12,20% 1,22% 0,81% 1,22% 5,02% 0,00%
Visby 21,97% 11,80% 5,81% 2,76% 36,93% 9,66% 8,13% 1,33% 1,24% 0,36% 3,05% 0,06% 78,59%
Visby Bingeby 15,23% 10,92% 3,85% 2,84% 49,27% 9,17% 4,95% 1,56% 1,93% 0,28% 3,37% 0,09% 72,33%
Visby Djuplunda/Södervärn 21,16% 13,29% 7,41% 1,36% 39,51% 8,50% 5,61% 1,90% 0,99% 0,27% 2,64% 0,18% 82,52%
Visby Furulund 15,30% 9,50% 5,68% 1,62% 47,97% 9,04% 6,84% 2,09% 1,85% 0,12% 4,64% 0,00% 70,26%
Visby Innerstaden 34,19% 10,84% 7,75% 3,61% 18,68% 11,54% 11,63% 0,70% 0,70% 0,35% 2,74% 0,17% 78,09%
Visby Länna 22,00% 13,78% 5,40% 3,14% 32,72% 10,96% 9,43% 1,13% 1,37% 0,08% 2,97% 0,00% 79,15%
Visby Norr 26,66% 9,62% 5,07% 3,67% 33,04% 9,27% 9,97% 0,96% 1,40% 0,35% 2,22% 0,00% 80,14%
Visby Pilhagen/Gråbo 17,72% 12,03% 4,94% 2,47% 44,90% 10,31% 4,30% 2,04% 1,07% 0,21% 3,22% 0,00% 79,11%
Visby Söder/Östra Vi 27,05% 13,14% 8,07% 3,06% 28,86% 8,00% 9,94% 0,56% 0,97% 0,35% 3,03% 0,07% 73,03%
Visby Terra Nova 14,94% 12,25% 5,02% 2,68% 47,61% 8,28% 6,30% 1,87% 0,58% 0,47% 3,27% 0,00% 77,04%
Visby Visborgsst/Halsjärnet 23,91% 13,71% 5,29% 3,69% 35,07% 8,88% 6,90% 0,66% 1,23% 0,66% 2,22% 0,09% 78,54%
Visby Yttre Furulund 11,22% 7,67% 3,13% 1,85% 53,27% 11,22% 7,53% 1,70% 1,70% 0,71% 2,62% 0,14% 64,36%
Visby Öster 24,79% 11,06% 7,87% 2,45% 27,23% 12,55% 10,53% 1,70% 1,49% 0,32% 2,89% 0,00% 76,10%
Visby Östra Vi/Skarphäll 20,11% 14,89% 4,68% 2,77% 41,60% 7,87% 5,32% 1,70% 0,74% 0,32% 2,89% 0,00% 81,14%
I vallokal ej räknade röster 27,13% 8,27% 4,39% 2,33% 23,51% 11,37% 19,38% 0,26% 2,07% 1,29% 6,30% 0,00%