2006-09-21 14:01:37 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Gotland

Valdeltagande
2006: 79,75%
+1,91%
2002: 77,84%

18,93%
M
23,67%
C
5,03%
FP
2,70%
KD
32,19%
S
8,13%
V
6,05%
MP
1,67%
GGF
1,34%
SD
0,29%
ÖVR
Samtliga 42 distrikt räknade.

Kommun Gotland

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 6654 18,93 14 5094 15,01 11
C Centerpartiet 8319 23,67 17 6345 18,70 13
FP Folkpartiet liberalerna 1768 5,03 4 2148 6,33 4
KD Kristdemokraterna 948 2,70 1 1251 3,69 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11314 32,19 24 13139 38,72 28
V Vänsterpartiet 2857 8,13 7 3164 9,33 8
MP Miljöpartiet de gröna 2127 6,05 4 1696 5,00 4
GGF Gottlandspartiet Gotlands framtid 586 1,67 0 756 2,23 0
SD Sverigedemokraterna 470 1,34 0 48 0,14 0
ÖVR Övriga partier 102 0,29 0 288 0,85 0

Kommun Gotland

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 35145 33929
Ogiltiga röster blanka 1116
Ogiltiga röster övriga 26 906
Summa avgivna röster 36287 34835
Röstberättigade 45502 44752
Valdeltagande 79,75% 77,84%