2006-09-21 19:09:37 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Olofström

Valdeltagande
2006: 77,10%
+0,73%
2002: 76,37%

10,80%
M
9,33%
C
8,69%
FP
6,12%
KD
50,30%
S
8,45%
V
1,75%
MP
4,29%
SD
0,26%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Olofström

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 859 10,80 5 477 5,90 3
C Centerpartiet 742 9,33 5 630 7,79 4
FP Folkpartiet liberalerna 691 8,69 4 1756 21,72 11
KD Kristdemokraterna 487 6,12 3 665 8,23 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4000 50,30 25 3362 41,59 20
V Vänsterpartiet 672 8,45 4 973 12,04 6
MP Miljöpartiet de gröna 139 1,75 1 161 1,99 1
SD Sverigedemokraterna 341 4,29 2
ÖVR Övriga partier 21 0,26 0 59 0,73 0

Kommun Olofström

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7952 8083
Ogiltiga röster blanka 186
Ogiltiga röster övriga 1 121
Summa avgivna röster 8139 8204
Röstberättigade 10557 10742
Valdeltagande 77,10% 76,37%