2006-09-25 11:05:57 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Karlskrona

Valdeltagande
2006: 83,30%
-0,30%
2002: 83,60%

21,29%
M
7,53%
C
9,43%
FP
4,74%
KD
39,42%
S
3,89%
V
3,78%
MP
9,55%
SD
0,19%
Nfr
0,18%
ÖVR
Samtliga 42 distrikt räknade.

Kommun Karlskrona

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 8376 21,29 16 5773 14,69 11
C Centerpartiet 2963 7,53 6 2800 7,12 5
FP Folkpartiet liberalerna 3711 9,43 7 4898 12,46 10
KD Kristdemokraterna 1863 4,74 3 2985 7,59 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15504 39,42 30 17543 44,63 35
V Vänsterpartiet 1530 3,89 2 2397 6,10 4
MP Miljöpartiet de gröna 1486 3,78 3 1289 3,28 2
SD Sverigedemokraterna 3755 9,55 8 1336 3,40 3
Nfr Nationalsocialistisk front (NSF) 76 0,19 0 208 0,53 0
ÖVR Övriga partier 71 0,18 0 78 0,20 0

Kommun Karlskrona

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 39335 39307
Ogiltiga röster blanka 800
Ogiltiga röster övriga 17 574
Summa avgivna röster 40152 39881
Röstberättigade 48199 47707
Valdeltagande 83,30% 83,60%