2006-09-25 19:47:06 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Svalöv

Valdeltagande
2006: 78,34%
+0,48%
2002: 77,86%

17,22%
M
19,43%
C
5,24%
FP
3,00%
KD
32,03%
S
2,45%
V
3,70%
MP
0,32%
SPI
14,76%
SD
1,64%
CDK
0,20%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Svalöv

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1298 17,22 6 1017 13,97 6
C Centerpartiet 1465 19,43 7 1679 23,06 10
FP Folkpartiet liberalerna 395 5,24 2 512 7,03 3
KD Kristdemokraterna 226 3,00 1 345 4,74 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2415 32,03 12 2660 36,53 15
V Vänsterpartiet 185 2,45 1 194 2,66 1
MP Miljöpartiet de gröna 279 3,70 1 236 3,24 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 24 0,32 0 123 1,69 0
SD Sverigedemokraterna 1113 14,76 5 348 4,78 2
CDK Centrum-Demokraterna - Kommunens Väl 124 1,64 0 158 2,17 1
ÖVR Övriga partier 15 0,20 0 9 0,12 0

Kommun Svalöv

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7539 7281
Ogiltiga röster blanka 176
Ogiltiga röster övriga 7 111
Summa avgivna röster 7722 7392
Röstberättigade 9857 9494
Valdeltagande 78,34% 77,86%