2006-09-21 16:55:30 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Burlöv

Valdeltagande
2006: 77,14%
-0,36%
2002: 77,50%

20,50%
M
3,67%
C
8,29%
FP
1,91%
KD
36,58%
S
4,45%
V
2,92%
MP
5,49%
ALP
14,36%
BV
1,81%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Burlöv

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1841 20,50 9 1408 15,97 7
C Centerpartiet 330 3,67 2 238 2,70 1
FP Folkpartiet liberalerna 745 8,29 3 907 10,29 4
KD Kristdemokraterna 172 1,91 1 309 3,51 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3286 36,58 15 3559 40,38 17
V Vänsterpartiet 400 4,45 2 580 6,58 3
MP Miljöpartiet de gröna 262 2,92 1 208 2,36 1
ALP Allianspartiet 493 5,49 2 472 5,36 2
BV Burlövs Väl 1290 14,36 6 1055 11,97 5
ÖVR Övriga partier 163 1,81 0 78 0,88 0

Kommun Burlöv

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8982 8814
Ogiltiga röster blanka 106
Ogiltiga röster övriga 10 122
Summa avgivna röster 9098 8936
Röstberättigade 11794 11530
Valdeltagande 77,14% 77,50%