2006-09-21 16:15:49 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Bjuv

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
Billesholm 1 17,03% 6,92% 4,65% 3,86% 44,38% 5,33% 1,82% 14,76% 1,25% 3,19% 0,00% 65,75%
Billesholm 2 22,79% 9,13% 6,83% 3,14% 39,39% 3,69% 0,46% 13,84% 0,74% 2,61% 0,00% 76,81%
Bjuv 1 18,93% 5,57% 3,36% 3,79% 49,74% 2,21% 0,63% 15,35% 0,42% 2,56% 0,10% 79,43%
Bjuv 2 23,48% 5,82% 5,19% 3,28% 42,95% 3,18% 0,45% 15,20% 0,45% 3,00% 0,00% 80,87%
Bjuv 3 16,05% 3,14% 3,02% 3,49% 53,84% 3,37% 0,81% 15,70% 0,58% 2,05% 0,00% 65,18%
Bjuv 4 13,48% 4,90% 3,31% 3,31% 56,00% 3,43% 0,61% 14,71% 0,25% 1,45% 0,00% 65,35%
Ekeby 1 22,29% 6,10% 5,14% 4,36% 45,35% 2,42% 1,07% 12,40% 0,87% 2,27% 0,09% 73,76%
Ekeby 2 15,81% 6,64% 5,27% 2,75% 46,74% 2,98% 0,57% 17,53% 1,72% 2,35% 0,00% 76,41%
I vallokal ej räknade röster 14,29% 5,71% 4,29% 8,57% 52,86% 4,29% 1,43% 7,14% 1,43% 0,00% 0,00%