2006-09-21 16:15:49 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Bjuv

Valdeltagande
2006: 73,59%
+1,87%
2002: 71,72%

19,06%
M
6,12%
C
4,68%
FP
3,55%
KD
46,91%
S
3,31%
V
0,80%
MP
14,79%
SD
0,78%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Bjuv

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1461 19,06 6 1067 14,61 5
C Centerpartiet 469 6,12 2 422 5,78 2
FP Folkpartiet liberalerna 359 4,68 1 534 7,31 2
KD Kristdemokraterna 272 3,55 1 443 6,07 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3596 46,91 15 3776 51,70 16
V Vänsterpartiet 254 3,31 1 393 5,38 2
MP Miljöpartiet de gröna 61 0,80 0 56 0,77 0
SD Sverigedemokraterna 1134 14,79 5
ÖVR Övriga partier 60 0,78 0 612 8,38 2

Kommun Bjuv

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7666 7303
Ogiltiga röster blanka 192
Ogiltiga röster övriga 2 169
Summa avgivna röster 7860 7472
Röstberättigade 10681 10418
Valdeltagande 73,59% 71,72%