2006-09-25 21:16:51 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Svedala

Valdeltagande
2006: 84,02%
+1,73%
2002: 82,29%

26,46%
M
4,13%
C
5,78%
FP
2,17%
KD
32,07%
S
1,55%
V
2,41%
MP
6,74%
BAP
0,92%
SKÅ
4,61%
FYP
12,65%
SD
0,51%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Svedala

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3091 26,46 12 2142 19,62 9
C Centerpartiet 482 4,13 2 496 4,54 2
FP Folkpartiet liberalerna 675 5,78 3 911 8,34 4
KD Kristdemokraterna 253 2,17 1 426 3,90 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3746 32,07 14 3985 36,49 17
V Vänsterpartiet 181 1,55 1 332 3,04 1
MP Miljöpartiet de gröna 282 2,41 1 286 2,62 1
BAP BARAPARTIET 787 6,74 3 1074 9,84 4
SKÅ Skånepartiet 108 0,92 0 170 1,56 1
FYP Föryngringspartiet (FYP) 538 4,61 2 486 4,45 2
SD Sverigedemokraterna 1478 12,65 6 495 4,53 2
ÖVR Övriga partier 60 0,51 0 117 1,07 0

Kommun Svedala

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 11681 10920
Ogiltiga röster blanka 200
Ogiltiga röster övriga 5 207
Summa avgivna röster 11886 11127
Röstberättigade 14146 13522
Valdeltagande 84,02% 82,29%