2006-09-25 21:00:57 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sjöbo

Valdeltagande
2006: 75,83%
+1,15%
2002: 74,68%

29,27%
M
10,24%
C
3,40%
FP
5,05%
KD
21,06%
S
3,74%
V
2,40%
MP
14,18%
SJP
4,68%
Bus
4,35%
SD
1,63%
ÖVR
Samtliga 14 distrikt räknade.

Kommun Sjöbo

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2993 29,27 15 2568 26,78 13
C Centerpartiet 1047 10,24 5 950 9,91 5
FP Folkpartiet liberalerna 348 3,40 2 611 6,37 3
KD Kristdemokraterna 516 5,05 3 484 5,05 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2154 21,06 10 2207 23,01 12
V Vänsterpartiet 383 3,74 2 473 4,93 2
MP Miljöpartiet de gröna 245 2,40 1 205 2,14 1
SJP Sjöbopartiet 1450 14,18 7 1763 18,38 9
Bus Barn- och Ungdomspartiet i Sjöbo 479 4,68 2
SD Sverigedemokraterna 445 4,35 2
ÖVR Övriga partier 167 1,63 0 330 3,44 1

Kommun Sjöbo

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 10227 9591
Ogiltiga röster blanka 226
Ogiltiga röster övriga 2 222
Summa avgivna röster 10455 9813
Röstberättigade 13788 13140
Valdeltagande 75,83% 74,68%