2006-09-25 08:42:09 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Höör

Valdeltagande
2006: 78,59%
+2,73%
2002: 75,86%

30,17%
M
8,79%
C
6,54%
FP
4,11%
KD
27,16%
S
3,42%
V
5,69%
MP
10,49%
SD
3,43%
SPI
0,21%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Höör

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2631 30,17 13 1840 23,13 9
C Centerpartiet 767 8,79 4 841 10,57 4
FP Folkpartiet liberalerna 570 6,54 3 731 9,19 4
KD Kristdemokraterna 358 4,11 2 464 5,83 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2369 27,16 11 2381 29,93 12
V Vänsterpartiet 298 3,42 1 317 3,98 2
MP Miljöpartiet de gröna 496 5,69 2 396 4,98 2
SD Sverigedemokraterna 915 10,49 4 487 6,12 3
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 299 3,43 1 495 6,22 3
ÖVR Övriga partier 18 0,21 0 4 0,05 0

Kommun Höör

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8721 7956
Ogiltiga röster blanka 149
Ogiltiga röster övriga 3 150
Summa avgivna röster 8873 8106
Röstberättigade 11290 10686
Valdeltagande 78,59% 75,86%