2006-09-26 10:45:44 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Tomelilla

Valdeltagande
2006: 74,97%
+3,34%
2002: 71,63%

26,05%
M
13,95%
C
4,99%
FP
4,08%
KD
30,26%
S
3,10%
V
3,26%
MP
4,66%
KVT
8,86%
SD
0,78%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Tomelilla

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1933 26,05 11 1435 21,16 9
C Centerpartiet 1035 13,95 6 1042 15,36 6
FP Folkpartiet liberalerna 370 4,99 2 639 9,42 4
KD Kristdemokraterna 303 4,08 2 300 4,42 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2245 30,26 12 2460 36,27 15
V Vänsterpartiet 230 3,10 1 288 4,25 2
MP Miljöpartiet de gröna 242 3,26 1 199 2,93 1
KVT Kommunens Väl 346 4,66 2 370 5,46 2
SD Sverigedemokraterna 657 8,86 4
ÖVR Övriga partier 58 0,78 0 49 0,72 0

Kommun Tomelilla

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7419 6782
Ogiltiga röster blanka 201
Ogiltiga röster övriga 4 258
Summa avgivna röster 7624 7040
Röstberättigade 10170 9828
Valdeltagande 74,97% 71,63%