2006-09-21 16:34:15 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Bromölla

Valdeltagande
2006: 79,34%
+2,91%
2002: 76,43%

14,57%
M
5,29%
C
5,48%
FP
3,59%
KD
50,65%
S
8,73%
V
2,82%
MP
0,30%
SPI
8,23%
SD
0,34%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Bromölla

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1069 14,57 6 781 11,12 5
C Centerpartiet 388 5,29 2 344 4,90 2
FP Folkpartiet liberalerna 402 5,48 2 512 7,29 3
KD Kristdemokraterna 263 3,59 2 400 5,70 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3715 50,65 21 3737 53,22 22
V Vänsterpartiet 640 8,73 4 887 12,63 5
MP Miljöpartiet de gröna 207 2,82 1 266 3,79 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 22 0,30 0
SD Sverigedemokraterna 604 8,23 3
ÖVR Övriga partier 25 0,34 0 95 1,35 0

Kommun Bromölla

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7335 7022
Ogiltiga röster blanka 217
Ogiltiga röster övriga 3 164
Summa avgivna röster 7555 7186
Röstberättigade 9522 9402
Valdeltagande 79,34% 76,43%