2006-09-25 16:28:38 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Osby

Område M C FP KD S V MP GKS SD ÖVR BLANK OG VDT
Loshult 12,14% 17,57% 4,57% 4,43% 31,29% 1,86% 0,86% 22,86% 4,00% 0,43% 3,85% 0,00% 76,96%
Osby 1 12,63% 14,41% 7,83% 8,04% 44,78% 1,98% 0,31% 7,41% 2,30% 0,31% 2,34% 0,00% 82,02%
Osby 2 10,29% 11,54% 7,78% 5,27% 45,04% 4,39% 1,25% 8,28% 5,02% 1,13% 3,15% 0,24% 69,86%
Osby 3 12,83% 14,98% 4,31% 8,74% 40,52% 3,52% 0,79% 8,85% 4,20% 1,25% 3,39% 0,22% 71,13%
Osby 4 14,53% 13,26% 4,32% 9,89% 38,84% 4,00% 0,42% 8,95% 4,74% 1,05% 2,06% 0,00% 71,59%
Osby 5 19,84% 10,22% 8,92% 9,12% 34,57% 2,51% 0,60% 10,42% 2,61% 1,20% 2,06% 0,20% 77,82%
Visseltofta 16,73% 37,45% 1,20% 4,78% 30,68% 1,59% 1,59% 3,59% 2,39% 0,00% 1,95% 0,00% 83,39%
Örkened 1 7,92% 13,62% 3,03% 5,36% 59,25% 2,10% 0,23% 4,89% 2,79% 0,81% 1,26% 0,00% 76,52%
Örkened 2 12,89% 21,91% 2,69% 4,73% 45,44% 3,22% 0,43% 3,44% 4,40% 0,86% 1,90% 0,00% 78,62%
I vallokal ej räknade röster 14,52% 12,50% 6,05% 8,47% 40,73% 4,03% 4,44% 3,63% 4,84% 0,81% 4,62% 0,00%