2006-09-25 16:28:38 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Osby

Valdeltagande
2006: 78,32%
+2,07%
2002: 76,25%

13,24%
M
15,30%
C
5,36%
FP
7,06%
KD
42,10%
S
2,94%
V
0,75%
MP
8,66%
GKS
3,71%
SD
0,86%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Osby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1003 13,24 6 664 8,97 4
C Centerpartiet 1159 15,30 6 1209 16,34 7
FP Folkpartiet liberalerna 406 5,36 2 445 6,01 2
KD Kristdemokraterna 535 7,06 3 581 7,85 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3188 42,10 17 3355 45,33 19
V Vänsterpartiet 223 2,94 1 394 5,32 2
MP Miljöpartiet de gröna 57 0,75 0 29 0,39 0
GKS Göingepartiet Kommunal Samling 656 8,66 4 686 9,27 4
SD Sverigedemokraterna 281 3,71 2
ÖVR Övriga partier 65 0,86 0 38 0,51 0

Kommun Osby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7573 7401
Ogiltiga röster blanka 195
Ogiltiga röster övriga 6 179
Summa avgivna röster 7774 7580
Röstberättigade 9926 9941
Valdeltagande 78,32% 76,25%