2006-09-25 15:23:16 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Perstorp

Valdeltagande
2006: 73,22%
-0,48%
2002: 73,70%

18,95%
M
14,24%
C
4,76%
FP
4,61%
KD
35,70%
S
8,98%
V
0,78%
MP
4,48%
SPI
7,33%
SD
0,18%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Perstorp

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 732 18,95 6 511 13,81 5
C Centerpartiet 550 14,24 5 652 17,62 6
FP Folkpartiet liberalerna 184 4,76 2 357 9,65 3
KD Kristdemokraterna 178 4,61 2 232 6,27 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1379 35,70 12 1506 40,70 15
V Vänsterpartiet 347 8,98 3 254 6,86 2
MP Miljöpartiet de gröna 30 0,78 0 7 0,19 0
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 173 4,48 2 172 4,65 2
SD Sverigedemokraterna 283 7,33 3
ÖVR Övriga partier 7 0,18 0 9 0,24 0

Kommun Perstorp

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3863 3700
Ogiltiga röster blanka 71
Ogiltiga röster övriga 6 108
Summa avgivna röster 3940 3808
Röstberättigade 5381 5167
Valdeltagande 73,22% 73,70%