2006-11-13 10:36:50 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Klippan

Valdeltagande
2006: 73,45%
+1,54%
2002: 71,91%

26,63%
M
10,18%
C
4,32%
FP
7,95%
KD
38,12%
S
2,59%
V
1,17%
MP
8,10%
SD
0,95%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Klippan

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2419 26,63 12 2037 23,99 10
C Centerpartiet 925 10,18 4 918 10,81 5
FP Folkpartiet liberalerna 392 4,32 2 561 6,61 3
KD Kristdemokraterna 722 7,95 3 984 11,59 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3463 38,12 16 3316 39,06 16
V Vänsterpartiet 235 2,59 1 332 3,91 2
MP Miljöpartiet de gröna 106 1,17 0 72 0,85 0
SD Sverigedemokraterna 736 8,10 3 131 1,54 0
ÖVR Övriga partier 86 0,95 0 139 1,64 0

Kommun Klippan

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9084 8490
Ogiltiga röster blanka 222
Ogiltiga röster övriga 3 266
Summa avgivna röster 9309 8756
Röstberättigade 12674 12176
Valdeltagande 73,45% 71,91%