2006-09-21 17:08:10 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Båstad

Valdeltagande
2006: 81,36%
+2,36%
2002: 79,00%

32,54%
M
14,18%
C
8,45%
FP
4,00%
KD
15,78%
S
0,77%
V
1,39%
MP
17,86%
BJP
2,79%
SD
2,15%
SPI
0,08%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Båstad

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2984 32,54 13 2231 25,85 11
C Centerpartiet 1300 14,18 6 1262 14,62 6
FP Folkpartiet liberalerna 775 8,45 4 1145 13,27 6
KD Kristdemokraterna 367 4,00 2 819 9,49 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1447 15,78 7 1410 16,34 7
V Vänsterpartiet 71 0,77 0 276 3,20 1
MP Miljöpartiet de gröna 127 1,39 0 104 1,20 0
BJP Bjärepartiet 1638 17,86 7 1214 14,07 6
SD Sverigedemokraterna 256 2,79 1 136 1,58 0
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 197 2,15 1
ÖVR Övriga partier 7 0,08 0 34 0,39 0

Kommun Båstad

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9169 8631
Ogiltiga röster blanka 169
Ogiltiga röster övriga 6 234
Summa avgivna röster 9344 8865
Röstberättigade 11485 11221
Valdeltagande 81,36% 79,00%