2006-09-25 18:57:44 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Malmö

Område M C FP KD S V MP SKÅ SPI SD ÖVR BLANK OG VDT
Malmö Västra 28,52% 1,80% 9,17% 2,77% 32,99% 5,50% 5,72% 1,73% 4,08% 6,98% 0,74% 1,43% 0,05% 76,68%
Bunkeflo 1 43,42% 1,34% 9,45% 2,55% 23,31% 1,15% 1,92% 1,28% 5,75% 9,45% 0,38% 0,70% 0,00% 84,69%
Bunkeflo 2 38,77% 1,08% 8,96% 3,13% 26,24% 1,84% 2,05% 2,38% 6,80% 8,64% 0,11% 1,59% 0,32% 84,51%
Bunkeflo 3 41,02% 1,93% 12,32% 2,09% 25,29% 2,29% 2,34% 1,53% 2,34% 8,60% 0,25% 1,01% 0,05% 73,56%
Eriksfält 1 10,98% 0,50% 4,49% 2,16% 51,91% 9,15% 4,99% 2,66% 2,83% 9,15% 1,16% 2,27% 0,16% 51,76%
Eriksfält 2 16,75% 0,81% 4,83% 2,42% 52,50% 4,51% 2,74% 2,58% 5,80% 6,44% 0,64% 1,27% 0,00% 65,25%
Eriksfält 3 21,97% 2,12% 7,40% 2,00% 40,89% 4,82% 3,76% 2,59% 4,11% 9,40% 0,94% 0,70% 0,12% 73,33%
Eriksfält 4 14,97% 0,84% 4,40% 2,72% 55,60% 3,04% 1,78% 2,41% 5,86% 7,85% 0,52% 2,15% 0,00% 73,38%
Eriksfält 5 11,38% 1,45% 5,21% 2,18% 59,08% 2,78% 2,06% 2,54% 5,08% 7,51% 0,73% 1,20% 0,00% 77,19%
Eriksfält 6 12,53% 1,64% 4,21% 1,33% 55,95% 3,70% 1,75% 2,57% 4,83% 10,88% 0,62% 1,12% 0,00% 71,79%
Eriksfält 7 9,68% 0,95% 4,13% 1,90% 49,37% 8,73% 8,57% 3,17% 3,33% 9,21% 0,95% 1,25% 0,16% 52,16%
Eriksfält 8 15,56% 0,69% 6,39% 1,94% 46,67% 6,53% 4,86% 2,36% 5,14% 8,19% 1,67% 1,77% 0,14% 57,93%
Eriksfält 9 19,24% 1,32% 6,85% 2,73% 43,35% 2,89% 2,97% 2,81% 10,57% 7,02% 0,25% 1,22% 0,00% 78,54%
Eriksfält 10 17,94% 0,97% 4,19% 4,40% 47,05% 3,54% 0,64% 3,22% 8,81% 9,02% 0,21% 1,27% 0,00% 81,22%
Eriksfält 11 22,93% 1,20% 6,44% 3,28% 39,85% 2,95% 1,97% 2,07% 10,26% 8,95% 0,11% 1,08% 0,11% 80,82%
Eriksfält 12 33,70% 0,61% 4,73% 4,85% 34,30% 2,55% 1,33% 2,06% 8,12% 7,52% 0,24% 0,72% 0,12% 79,39%
Hyllie 1 24,00% 1,07% 6,16% 5,17% 39,16% 2,41% 2,14% 2,50% 9,55% 7,14% 0,71% 0,71% 0,09% 66,35%
Hyllie 2 9,21% 0,56% 5,02% 2,23% 58,16% 9,90% 3,21% 2,23% 2,09% 6,42% 0,98% 1,38% 0,00% 62,03%
Hyllie 3 17,58% 1,27% 5,63% 1,83% 50,07% 4,08% 3,09% 3,38% 3,52% 8,58% 0,98% 1,79% 0,28% 69,41%
Hyllie 4 46,66% 1,13% 11,48% 4,89% 19,94% 1,60% 1,32% 1,22% 5,55% 6,02% 0,19% 0,84% 0,09% 84,36%
Hyllie 5 7,64% 0,33% 2,95% 2,95% 66,38% 7,10% 2,62% 1,64% 2,29% 4,80% 1,31% 0,76% 0,00% 60,80%
Hyllie 6 51,64% 1,29% 10,98% 2,69% 17,29% 0,58% 1,64% 1,40% 6,19% 6,07% 0,23% 0,47% 0,00% 86,17%
Kulladal 1 26,22% 1,54% 8,37% 3,25% 37,23% 4,36% 2,48% 1,20% 5,29% 9,82% 0,26% 1,76% 0,17% 85,47%
Kulladal 2 19,57% 1,69% 8,05% 3,46% 44,76% 3,56% 2,25% 2,34% 6,18% 7,96% 0,19% 2,01% 0,18% 79,71%
Kulladal 3 13,18% 1,55% 5,30% 1,42% 48,45% 6,07% 2,97% 3,75% 4,91% 10,98% 1,42% 1,40% 0,00% 67,38%
Kulladal 4 4,82% 1,76% 3,06% 1,18% 69,53% 7,53% 3,06% 0,71% 1,41% 5,06% 1,88% 0,00% 0,12% 57,54%
Kulladal 5 15,51% 0,62% 6,70% 1,49% 47,02% 3,97% 1,49% 3,97% 4,47% 14,39% 0,37% 1,23% 0,00% 76,05%
Kulladal 6 13,90% 1,05% 4,67% 2,10% 47,08% 3,27% 2,10% 3,27% 5,61% 16,24% 0,70% 1,61% 0,00% 75,65%
Kulladal 7 20,03% 1,15% 7,83% 2,80% 43,12% 3,79% 2,72% 2,23% 4,53% 11,29% 0,49% 1,54% 0,00% 74,08%
Limhamn 1 62,33% 2,26% 13,01% 3,52% 9,12% 0,72% 1,26% 0,54% 2,26% 4,97% 0,00% 0,45% 0,00% 88,18%
Limhamn 2 52,10% 1,63% 13,66% 3,34% 17,86% 1,24% 2,48% 1,40% 2,48% 3,65% 0,16% 0,92% 0,00% 89,66%
Limhamn 3 44,10% 1,84% 11,87% 3,37% 22,97% 2,60% 2,76% 1,45% 2,76% 6,20% 0,08% 1,36% 0,00% 83,96%
Limhamn 4 29,53% 1,29% 9,11% 2,76% 35,05% 2,76% 3,77% 2,21% 3,13% 9,84% 0,55% 1,81% 0,09% 81,71%
Limhamn 5 38,57% 1,31% 11,98% 3,52% 25,18% 3,73% 3,83% 1,61% 2,82% 6,85% 0,60% 0,90% 0,00% 80,29%
Limhamn 6 30,86% 1,52% 7,87% 2,86% 33,27% 2,59% 2,33% 2,50% 5,72% 9,93% 0,54% 2,36% 0,00% 77,73%
Limhamn 7 33,63% 1,37% 9,58% 3,03% 27,96% 3,71% 4,20% 2,83% 4,50% 8,50% 0,68% 1,25% 0,00% 74,59%
Limhamn 8 42,68% 2,30% 14,26% 4,50% 22,97% 1,72% 2,97% 1,05% 3,35% 4,11% 0,10% 1,60% 0,00% 88,21%
Limhamn 9 33,91% 1,09% 8,52% 2,81% 34,27% 2,81% 1,90% 1,99% 4,81% 7,52% 0,36% 1,07% 0,18% 81,77%
Limhamn 10 45,24% 1,66% 13,02% 4,25% 18,74% 1,29% 1,94% 3,69% 3,23% 6,74% 0,18% 1,55% 0,00% 86,61%
Limhamn 11 41,56% 1,30% 15,08% 4,48% 23,55% 1,63% 3,10% 0,98% 3,18% 4,97% 0,16% 1,13% 0,00% 89,02%
Limhamn 12 32,19% 1,27% 14,47% 5,06% 27,67% 2,35% 3,53% 1,45% 6,78% 5,06% 0,18% 0,72% 0,00% 87,58%
Möllevången 1 17,75% 3,61% 7,44% 1,38% 33,37% 13,82% 13,71% 0,74% 1,81% 4,99% 1,38% 2,38% 0,10% 67,29%
Möllevången 2 15,67% 3,08% 8,83% 0,79% 28,87% 13,29% 24,01% 1,19% 1,09% 1,88% 1,29% 1,75% 0,00% 77,55%
Möllevången 3 12,82% 2,24% 7,69% 1,18% 30,98% 13,89% 21,05% 0,96% 0,96% 4,70% 3,53% 1,78% 0,21% 73,29%
Möllevången 4 9,01% 2,48% 7,32% 1,46% 24,66% 23,20% 25,68% 0,68% 0,45% 2,36% 2,70% 2,09% 0,00% 67,49%
Möllevången 5 9,76% 3,40% 5,15% 1,21% 28,51% 22,70% 22,81% 0,77% 0,99% 1,97% 2,74% 1,51% 0,11% 69,54%
Möllevången 6 8,34% 1,67% 5,91% 1,54% 44,80% 16,17% 12,45% 1,03% 2,05% 4,11% 1,93% 1,14% 0,13% 56,93%
Möllevången 7 10,44% 2,01% 3,90% 1,01% 43,90% 14,09% 11,95% 0,75% 3,65% 6,67% 1,64% 1,12% 0,12% 68,98%
Möllevången 8 14,22% 2,41% 8,19% 1,57% 29,64% 16,27% 16,39% 1,45% 2,29% 5,66% 1,93% 1,77% 0,12% 66,98%
Möllevången 9 11,86% 1,17% 5,87% 1,56% 40,42% 16,95% 11,86% 1,30% 1,04% 6,39% 1,56% 3,39% 0,25% 60,76%
Möllevången 10 14,06% 0,91% 7,31% 2,63% 38,63% 12,57% 10,29% 2,40% 2,86% 6,40% 1,94% 1,68% 0,11% 54,73%
Möllevången 11 11,19% 2,92% 6,65% 1,11% 28,13% 18,95% 23,39% 0,60% 0,50% 4,74% 1,81% 2,17% 0,00% 69,60%
Möllevången 12 7,31% 1,98% 4,57% 0,91% 45,05% 17,50% 11,42% 2,59% 1,83% 4,57% 2,28% 0,76% 0,00% 47,97%
Slottsstaden 1 30,87% 2,50% 12,60% 2,40% 27,88% 5,00% 5,38% 2,02% 3,37% 7,88% 0,10% 2,35% 0,09% 80,57%
Slottsstaden 2 36,63% 2,90% 13,10% 2,47% 24,27% 3,76% 7,41% 0,97% 1,40% 6,66% 0,43% 2,51% 0,00% 80,73%
Slottsstaden 3 33,06% 2,78% 13,80% 1,75% 25,03% 5,25% 5,15% 1,44% 3,40% 8,03% 0,31% 1,72% 0,10% 79,44%
Slottsstaden 4 37,95% 1,85% 10,73% 2,54% 26,54% 4,20% 4,10% 0,88% 4,20% 6,63% 0,39% 2,66% 0,09% 79,43%
Slottsstaden 5 36,18% 3,34% 13,08% 3,05% 21,73% 3,24% 6,59% 0,98% 3,64% 7,67% 0,49% 1,64% 0,00% 82,65%
Slottsstaden 6 40,58% 2,72% 12,09% 3,00% 22,87% 2,53% 6,28% 0,94% 3,75% 4,69% 0,56% 1,66% 0,09% 83,15%
Slottsstaden 7 38,49% 2,77% 12,20% 3,55% 24,05% 3,55% 3,98% 0,95% 3,89% 6,23% 0,35% 0,69% 0,00% 84,10%
Slottsstaden 8 36,89% 1,98% 12,66% 3,46% 22,85% 2,18% 3,76% 1,68% 8,80% 5,44% 0,30% 0,88% 0,10% 83,83%
Slottsstaden 9 43,47% 1,06% 10,85% 4,50% 21,69% 2,47% 3,00% 1,23% 6,79% 4,59% 0,35% 2,24% 0,00% 85,36%
Slottsstaden 10 49,39% 2,55% 10,29% 4,44% 19,26% 1,98% 3,12% 1,61% 3,40% 3,87% 0,09% 0,93% 0,09% 84,45%
Slottsstaden 11 36,35% 1,29% 12,42% 3,36% 25,74% 2,07% 4,14% 2,59% 6,08% 5,43% 0,52% 0,90% 0,00% 78,23%
Slottsstaden 12 55,36% 0,65% 12,21% 3,73% 17,61% 1,68% 1,58% 0,37% 2,33% 4,29% 0,19% 1,20% 0,00% 85,58%
Slottsstaden 13 49,81% 1,89% 10,96% 3,31% 20,04% 1,89% 3,02% 1,04% 3,69% 3,97% 0,38% 0,75% 0,00% 83,48%
Slottsstaden 14 24,64% 2,37% 9,95% 2,84% 33,74% 3,60% 5,50% 2,37% 6,64% 7,77% 0,57% 1,49% 0,00% 76,07%
S:t Johannes 1 23,03% 3,21% 10,63% 1,44% 32,23% 10,08% 11,41% 0,78% 1,66% 4,21% 1,33% 0,77% 0,00% 75,02%
S:t Johannes 2 19,21% 3,20% 9,42% 1,74% 28,91% 14,64% 14,64% 1,28% 1,28% 4,03% 1,65% 2,23% 0,09% 73,14%
S:t Johannes 3 20,63% 3,26% 8,19% 2,17% 31,69% 10,07% 13,13% 1,97% 1,28% 7,11% 0,49% 1,36% 0,00% 70,54%
S:t Johannes 4 32,12% 2,53% 9,80% 3,94% 26,77% 6,36% 6,57% 1,52% 5,35% 4,85% 0,20% 1,39% 0,00% 81,96%
S:t Johannes 5 28,08% 1,98% 11,97% 2,88% 31,32% 5,22% 6,66% 0,99% 3,24% 7,02% 0,63% 1,59% 0,09% 80,77%
S:t Johannes 6 30,12% 1,95% 10,51% 2,93% 31,64% 3,90% 5,31% 1,08% 4,98% 6,50% 1,08% 1,18% 0,00% 80,38%
S:t Johannes 7 24,75% 1,88% 10,63% 2,59% 32,08% 3,40% 6,88% 1,70% 4,38% 10,63% 1,07% 1,58% 0,00% 77,45%
S:t Johannes 8 37,54% 2,15% 13,26% 2,96% 25,18% 2,33% 4,21% 1,08% 4,84% 6,18% 0,27% 2,28% 0,00% 82,87%
S:t Johannes 9 17,76% 1,46% 7,02% 2,83% 45,46% 5,37% 3,41% 2,73% 4,88% 8,29% 0,78% 1,72% 0,10% 74,36%
S:t Johannes 10 17,23% 1,12% 7,62% 2,00% 45,32% 4,49% 2,12% 2,62% 6,49% 10,24% 0,75% 1,23% 0,00% 77,16%
S:t Johannes 11 19,09% 1,37% 7,97% 4,12% 41,35% 4,81% 4,12% 2,47% 6,04% 8,52% 0,14% 1,36% 0,00% 71,58%
S:t Johannes 12 28,68% 2,49% 10,28% 2,81% 28,68% 8,12% 8,98% 0,87% 2,27% 6,49% 0,32% 1,91% 0,11% 72,65%
Tygelsjö 1 35,65% 1,16% 7,54% 3,00% 32,17% 2,03% 2,51% 1,45% 3,86% 10,34% 0,29% 1,80% 0,19% 88,81%
Tygelsjö 2 34,79% 2,53% 10,68% 2,53% 29,39% 1,72% 3,33% 1,49% 2,07% 9,41% 2,07% 0,00% 0,00% 84,32%
Västra Klagstorp 1 42,01% 3,39% 9,76% 2,03% 25,20% 2,17% 3,93% 2,03% 1,08% 7,99% 0,41% 1,73% 0,00% 86,72%
I vallokal ej räknade röster 28,79% 2,59% 10,36% 1,82% 27,54% 8,64% 12,19% 1,15% 0,67% 4,32% 1,92% 2,34% 0,00%
Malmö Östra 20,69% 1,78% 7,33% 2,01% 42,54% 6,10% 5,71% 1,90% 3,14% 7,98% 0,82% 1,51% 0,14% 70,43%
Fosie 1 7,70% 0,15% 2,52% 1,48% 66,22% 7,26% 2,81% 1,63% 3,41% 5,33% 1,48% 1,17% 0,00% 58,93%
Fosie 2 8,57% 1,06% 4,23% 2,70% 59,15% 5,16% 2,70% 2,23% 6,22% 7,28% 0,70% 1,95% 0,23% 66,90%
Fosie 3 7,89% 0,25% 3,76% 2,26% 62,28% 4,01% 2,13% 3,88% 4,01% 8,90% 0,63% 1,48% 0,00% 57,20%
Fosie 4 24,59% 1,15% 5,57% 2,50% 42,56% 2,11% 1,92% 2,59% 5,86% 10,09% 1,06% 2,07% 0,09% 75,62%
Fosie 5 10,29% 0,26% 2,73% 1,56% 59,90% 8,85% 2,21% 1,95% 1,82% 9,11% 1,30% 1,03% 0,00% 59,88%
Fosie 6 13,21% 0,90% 5,38% 2,44% 52,18% 6,15% 1,54% 2,95% 7,56% 7,69% 0,00% 1,64% 0,00% 72,22%
Fosie 7 7,84% 1,05% 2,79% 1,05% 63,94% 7,84% 1,57% 3,31% 1,74% 8,54% 0,35% 1,03% 0,17% 46,55%
Fosie 8 10,04% 0,64% 3,60% 1,93% 55,08% 6,31% 2,45% 1,54% 1,67% 15,70% 1,03% 0,64% 0,00% 52,52%
Fosie 9 8,32% 1,19% 4,01% 0,74% 54,09% 5,20% 2,97% 3,12% 5,35% 14,41% 0,59% 1,75% 0,00% 67,49%
Fosie 10 12,01% 0,63% 3,48% 1,42% 56,24% 3,79% 1,74% 2,69% 5,53% 12,16% 0,32% 1,56% 0,00% 70,20%
Fosie 11 15,51% 1,11% 5,40% 1,11% 48,61% 4,85% 1,94% 3,05% 3,88% 12,47% 2,08% 0,82% 0,00% 58,71%
Fosie 12 7,29% 0,67% 3,91% 1,89% 58,84% 5,53% 2,83% 3,51% 4,86% 10,12% 0,54% 1,59% 0,00% 46,17%
Fosie 13 11,02% 1,10% 5,35% 2,83% 53,86% 2,52% 2,05% 3,15% 1,89% 14,17% 2,05% 0,63% 0,16% 69,57%
Fosie 14 17,56% 0,90% 5,02% 1,34% 52,06% 5,82% 2,87% 1,43% 3,94% 8,51% 0,54% 1,06% 0,00% 65,43%
Husie 1 30,15% 1,45% 8,60% 2,90% 32,37% 1,79% 2,81% 2,30% 4,77% 12,27% 0,60% 1,68% 0,00% 82,17%
Husie 2 34,04% 2,25% 7,44% 2,25% 34,25% 1,47% 2,60% 1,40% 4,00% 9,82% 0,49% 1,32% 0,00% 88,10%
Husie 3 30,23% 2,04% 9,22% 3,28% 36,35% 2,22% 2,13% 2,66% 4,43% 7,18% 0,27% 1,40% 0,00% 81,08%
Husie 4 28,77% 1,05% 6,80% 3,87% 35,88% 2,51% 1,57% 2,41% 7,74% 9,21% 0,21% 0,62% 0,00% 86,51%
Husie 5 12,54% 1,08% 5,02% 1,08% 52,81% 2,87% 3,35% 3,58% 3,94% 13,02% 0,72% 1,64% 0,12% 75,80%
Husie 6 17,08% 0,98% 5,59% 1,77% 48,87% 1,37% 1,57% 3,53% 6,18% 12,66% 0,39% 2,11% 0,00% 82,23%
Husie 7 38,00% 1,13% 6,90% 2,78% 30,18% 1,34% 0,72% 2,68% 9,58% 6,69% 0,00% 0,51% 0,00% 83,35%
Husie 8 25,33% 2,36% 6,43% 2,55% 38,85% 2,08% 3,88% 1,80% 5,67% 10,78% 0,28% 0,66% 0,00% 83,53%
Husie 9 23,23% 2,39% 7,80% 4,26% 39,18% 1,60% 2,75% 1,68% 3,10% 13,74% 0,27% 0,79% 0,09% 80,59%
Kirseberg 1 15,69% 1,27% 7,27% 1,85% 40,60% 10,27% 9,34% 1,61% 1,61% 10,03% 0,46% 1,92% 0,00% 68,26%
Kirseberg 2 13,71% 1,57% 6,71% 0,86% 37,86% 12,71% 11,43% 2,71% 2,14% 9,14% 1,14% 2,37% 0,00% 67,26%
Kirseberg 3 14,77% 1,32% 6,87% 1,32% 41,37% 10,82% 9,21% 2,63% 2,49% 7,89% 1,32% 2,15% 0,00% 59,95%
Kirseberg 4 19,82% 2,94% 10,60% 2,65% 29,44% 9,81% 16,68% 0,98% 0,59% 5,30% 1,18% 2,39% 0,00% 68,73%
Kirseberg 5 22,34% 2,51% 9,39% 1,77% 35,70% 6,37% 8,25% 1,77% 3,03% 8,46% 0,42% 0,41% 2,43% 65,65%
Kirseberg 6 23,65% 1,74% 7,83% 3,13% 37,22% 8,00% 7,13% 0,87% 2,78% 6,61% 1,04% 2,87% 0,00% 84,69%
Kirseberg 7 14,53% 1,35% 6,16% 1,97% 41,50% 9,24% 9,61% 2,46% 2,71% 9,24% 1,23% 2,63% 0,12% 69,53%
Kirseberg 8 15,79% 1,28% 4,15% 1,91% 50,56% 4,31% 2,71% 2,07% 3,19% 13,88% 0,16% 1,42% 0,00% 67,59%
Kirseberg 9 12,27% 0,61% 5,40% 1,23% 51,53% 5,15% 2,21% 4,66% 6,63% 9,20% 1,10% 1,09% 0,00% 64,73%
Kirseberg 10 10,12% 0,61% 4,29% 1,69% 55,21% 5,52% 3,37% 2,45% 3,07% 12,58% 1,07% 1,06% 0,15% 63,22%
Kirseberg 11 23,28% 0,62% 9,56% 1,35% 41,16% 5,30% 2,49% 1,46% 2,81% 10,71% 1,25% 1,43% 0,00% 80,33%
Oxie 1 24,48% 1,49% 7,43% 2,27% 39,42% 3,58% 2,88% 1,92% 3,76% 12,15% 0,61% 2,22% 0,00% 81,93%
Oxie 2 25,05% 2,14% 7,38% 2,91% 36,89% 2,91% 1,46% 2,14% 5,92% 12,82% 0,39% 1,15% 0,00% 84,51%
Oxie 3 23,44% 1,20% 5,13% 1,80% 45,00% 2,57% 2,40% 2,14% 4,53% 11,46% 0,34% 1,18% 0,17% 83,80%
Oxie 4 31,05% 2,11% 5,56% 1,58% 34,59% 1,80% 2,11% 1,50% 2,71% 16,39% 0,60% 2,06% 0,00% 80,88%
Oxie 5 18,43% 0,84% 5,06% 3,37% 46,51% 3,73% 2,29% 2,89% 2,89% 13,25% 0,72% 1,07% 0,00% 78,26%
Oxie 6 14,75% 1,45% 5,68% 2,06% 51,87% 5,68% 2,42% 1,69% 3,39% 10,28% 0,73% 1,08% 0,00% 61,02%
S Sallerup 1 34,61% 3,58% 7,54% 3,09% 30,16% 3,09% 2,97% 2,22% 1,24% 11,50% 0,00% 1,82% 0,00% 84,51%
Sofielund 1 10,32% 1,26% 4,70% 0,69% 33,60% 20,41% 19,84% 1,15% 0,46% 4,93% 2,64% 0,89% 2,22% 67,31%
Sofielund 2 13,80% 1,52% 9,59% 1,05% 28,65% 17,89% 18,01% 1,52% 1,05% 5,15% 1,75% 0,91% 2,15% 67,43%
Sofielund 3 14,37% 1,60% 6,88% 2,33% 36,86% 11,18% 14,74% 2,95% 1,97% 5,65% 1,47% 3,44% 0,12% 69,93%
Sofielund 4 17,49% 2,23% 7,16% 0,70% 37,91% 11,27% 11,62% 1,53% 1,88% 7,04% 1,17% 1,62% 0,00% 65,56%
Sofielund 5 11,74% 0,91% 4,33% 0,68% 50,51% 8,89% 8,32% 2,96% 2,17% 7,18% 2,28% 2,12% 0,11% 67,44%
Sofielund 6 14,89% 1,56% 5,96% 1,13% 45,82% 6,67% 6,52% 2,98% 2,70% 10,50% 1,28% 2,35% 0,00% 66,12%
Sofielund 7 14,32% 1,03% 6,84% 1,16% 45,29% 11,10% 7,35% 1,81% 1,42% 7,61% 2,06% 0,38% 1,52% 66,78%
Sofielund 8 15,25% 1,15% 5,90% 2,30% 40,72% 9,78% 8,78% 1,73% 2,45% 10,94% 1,01% 3,73% 0,14% 58,64%
Sofielund 9 6,53% 1,42% 4,26% 1,28% 57,24% 10,09% 8,81% 1,28% 1,56% 5,97% 1,56% 1,95% 0,00% 57,07%
Sofielund 10 7,68% 0,81% 3,50% 1,89% 61,19% 8,76% 4,99% 1,89% 1,48% 6,87% 0,94% 0,93% 0,00% 61,39%
S:t Pauli 1 29,03% 3,33% 9,16% 2,19% 30,59% 5,72% 6,87% 1,87% 3,64% 6,97% 0,62% 1,54% 0,10% 76,39%
S:t Pauli 2 22,81% 3,02% 9,80% 1,70% 34,40% 8,29% 9,24% 1,70% 1,04% 6,13% 1,89% 2,48% 0,09% 65,09%
S:t Pauli 3 26,49% 4,49% 11,92% 1,10% 23,74% 10,91% 13,75% 0,46% 2,02% 4,31% 0,82% 2,06% 0,00% 78,67%
S:t Pauli 4 17,89% 2,69% 8,51% 2,59% 37,07% 10,88% 9,81% 0,86% 2,37% 6,36% 0,97% 1,49% 0,00% 62,01%
S:t Pauli 5 34,17% 3,69% 13,77% 3,11% 23,17% 6,21% 10,50% 0,42% 0,59% 3,86% 0,50% 2,14% 0,00% 79,91%
S:t Pauli 6 23,11% 2,82% 11,84% 2,04% 30,39% 8,93% 12,33% 1,55% 3,11% 3,20% 0,68% 2,28% 0,00% 78,60%
S:t Pauli 7 13,78% 2,95% 6,50% 1,48% 40,26% 9,45% 10,14% 2,46% 4,82% 6,50% 1,67% 2,31% 0,00% 65,70%
S:t Pauli 8 22,54% 1,12% 7,60% 1,62% 41,47% 5,23% 4,48% 2,86% 4,36% 7,97% 0,75% 2,55% 0,00% 75,53%
S:t Pauli 9 30,72% 1,61% 10,94% 2,91% 30,52% 4,62% 7,03% 1,20% 4,62% 5,32% 0,50% 1,19% 0,00% 77,01%
S:t Pauli 10 26,38% 2,16% 11,57% 1,95% 34,92% 6,16% 4,22% 1,84% 4,54% 5,08% 1,19% 0,75% 0,00% 67,15%
S:t Pauli 11 21,92% 4,26% 10,51% 1,90% 27,81% 11,14% 14,67% 1,09% 1,45% 4,53% 0,72% 2,56% 0,00% 76,09%
S:t Petri 1 32,77% 3,46% 11,99% 2,43% 27,15% 7,12% 8,52% 0,47% 1,03% 4,68% 0,37% 1,39% 0,00% 78,59%
S:t Petri 2 45,08% 2,81% 11,83% 2,22% 21,43% 5,04% 5,62% 0,59% 1,29% 3,98% 0,12% 0,12% 1,50% 76,21%
S:t Petri 3 29,13% 4,04% 11,89% 1,55% 28,18% 7,49% 10,11% 1,07% 1,31% 4,76% 0,48% 2,21% 0,12% 66,85%
S:t Petri 4 29,82% 3,01% 11,85% 2,81% 28,61% 6,33% 7,83% 1,51% 1,61% 6,02% 0,60% 2,35% 0,00% 71,88%
S:t Petri 5 36,94% 2,91% 13,34% 2,10% 23,28% 5,34% 8,33% 0,97% 1,70% 4,12% 0,97% 2,14% 0,00% 77,78%
S:t Petri 6 42,40% 2,73% 12,48% 2,48% 21,82% 4,30% 6,94% 0,50% 2,56% 3,64% 0,17% 1,22% 0,00% 84,54%
S:t Petri 7 36,36% 3,85% 10,31% 3,23% 24,21% 4,11% 7,17% 1,40% 3,93% 4,90% 0,52% 1,29% 0,00% 83,99%
S:t Petri 8 34,31% 1,81% 9,97% 4,42% 25,48% 2,04% 3,85% 2,60% 7,93% 7,02% 0,57% 0,79% 0,00% 74,60%
S:t Petri 9 37,74% 3,05% 10,51% 2,25% 26,33% 4,58% 6,65% 0,72% 2,43% 5,21% 0,54% 1,68% 0,09% 73,14%
S:t Petri 10 41,34% 2,20% 13,68% 2,58% 26,14% 1,82% 4,48% 0,76% 1,29% 5,47% 0,23% 0,83% 0,00% 80,52%
Västra Skrävlinge 1 2,86% 1,34% 2,86% 1,62% 77,96% 7,06% 3,05% 0,38% 0,76% 1,15% 0,95% 0,47% 0,00% 57,45%
Västra Skrävlinge 2 1,22% 0,49% 2,20% 0,12% 82,91% 6,84% 2,56% 0,37% 0,73% 1,59% 0,98% 0,73% 0,00% 59,35%
Västra Skrävlinge 3 9,00% 0,42% 4,22% 1,55% 64,98% 6,33% 2,53% 2,39% 2,67% 5,20% 0,70% 0,84% 0,00% 57,96%
Västra Skrävlinge 4 20,06% 1,29% 6,07% 2,21% 43,61% 5,43% 3,40% 1,66% 4,32% 11,04% 0,92% 1,54% 0,27% 71,24%
Västra Skrävlinge 5 14,29% 1,40% 6,89% 3,70% 49,49% 4,08% 5,36% 3,06% 2,55% 8,55% 0,64% 1,38% 0,00% 64,11%
Västra Skrävlinge 6 2,16% 1,47% 2,55% 0,39% 81,96% 6,57% 2,65% 0,59% 0,49% 0,98% 0,20% 0,39% 0,00% 54,99%
Västra Skrävlinge 7 9,49% 0,25% 1,52% 1,14% 71,90% 4,81% 1,01% 2,41% 2,53% 4,18% 0,76% 0,88% 0,00% 64,69%
Västra Skrävlinge 8 8,47% 0,26% 2,65% 1,06% 70,50% 4,37% 2,25% 1,72% 3,57% 3,57% 1,59% 0,92% 0,00% 52,30%
Västra Skrävlinge 9 6,24% 0,40% 5,18% 0,66% 64,41% 8,50% 2,39% 3,72% 2,92% 4,65% 0,93% 0,92% 0,13% 46,77%
Västra Skrävlinge 10 2,41% 0,21% 7,96% 0,10% 80,63% 5,34% 0,94% 0,42% 0,63% 0,73% 0,63% 0,21% 0,00% 52,96%
Västra Skrävlinge 11 9,89% 0,46% 3,56% 1,38% 44,48% 5,29% 1,95% 5,17% 4,02% 22,99% 0,80% 1,47% 0,00% 59,78%
I vallokal ej räknade röster 20,39% 2,11% 8,70% 2,02% 38,31% 10,02% 11,25% 0,97% 0,88% 3,87% 1,49% 3,06% 0,09%