2006-09-25 18:57:44 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Malmö

Valdeltagande
2006: 73,49%
+0,95%
2002: 72,54%

24,69%
M
1,79%
C
8,27%
FP
2,40%
KD
37,65%
S
5,79%
V
5,72%
MP
1,81%
SKÅ
3,62%
SPI
7,47%
SD
0,78%
ÖVR
Samtliga 166 distrikt räknade.

Kommun Malmö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 38768 24,69 16 26870 18,07 12
C Centerpartiet 2812 1,79 0 1456 0,98 0
FP Folkpartiet liberalerna 12982 8,27 5 16350 10,99 7
KD Kristdemokraterna 3764 2,40 1 5567 3,74 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 59114 37,65 24 59935 40,30 26
V Vänsterpartiet 9097 5,79 4 11782 7,92 5
MP Miljöpartiet de gröna 8976 5,72 4 5666 3,81 2
SKÅ Skånepartiet 2847 1,81 0 5827 3,92 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 5680 3,62 2 7960 5,35 3
SD Sverigedemokraterna 11729 7,47 5 5578 3,75 2
ÖVR Övriga partier 1220 0,78 0 1730 1,16 0

Kommun Malmö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 156989 148721
Ogiltiga röster blanka 2341
Ogiltiga röster övriga 155 2556
Summa avgivna röster 159485 151277
Röstberättigade 217010 208536
Valdeltagande 73,49% 72,54%