2006-09-25 14:01:22 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lund

Valdeltagande
2006: 83,00%
+1,36%
2002: 81,64%

26,08%
M
6,55%
C
15,53%
FP
3,40%
KD
26,83%
S
6,36%
V
9,35%
MP
1,86%
DemV
3,10%
SD
0,92%
ÖVR
Samtliga 63 distrikt räknade.

Kommun Lund

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 17227 26,08 17 11709 18,65 13
C Centerpartiet 4329 6,55 5 3042 4,85 3
FP Folkpartiet liberalerna 10258 15,53 10 12208 19,45 12
KD Kristdemokraterna 2248 3,40 2 2760 4,40 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17718 26,83 18 19894 31,69 21
V Vänsterpartiet 4202 6,36 4 6092 9,70 7
MP Miljöpartiet de gröna 6177 9,35 6 5082 8,10 6
DemV Demokratisk Vänster i Lund 1227 1,86 1
SD Sverigedemokraterna 2050 3,10 2 913 1,45 0
ÖVR Övriga partier 610 0,92 0 1079 1,72 0

Kommun Lund

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 66046 62779
Ogiltiga röster blanka 1395
Ogiltiga röster övriga 22 1291
Summa avgivna röster 67463 64070
Röstberättigade 81282 78475
Valdeltagande 83,00% 81,64%