2006-09-22 11:49:03 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Höganäs

Område M C FP KD S V MP SPI SD ÖVR BLANK OG VDT
Brunnby 1 41,28% 7,37% 9,90% 6,18% 19,81% 2,30% 5,94% 1,74% 5,47% 0,00% 1,02% 0,16% 86,81%
Brunnby 2 55,63% 6,02% 8,64% 8,80% 8,48% 1,35% 6,50% 1,66% 2,93% 0,00% 1,41% 0,08% 83,73%
Farhult 41,35% 12,82% 8,07% 6,34% 15,27% 2,31% 2,16% 4,03% 7,06% 0,58% 0,72% 0,00% 82,92%
Höganäs 1 30,25% 5,86% 6,28% 4,12% 38,17% 2,88% 4,63% 3,09% 4,53% 0,21% 2,01% 0,20% 79,84%
Höganäs 2 32,69% 4,47% 6,19% 5,48% 35,94% 3,45% 4,87% 2,13% 4,77% 0,00% 1,10% 0,00% 79,68%
Höganäs 3 23,25% 3,17% 4,23% 3,96% 48,48% 5,28% 4,36% 1,98% 5,28% 0,00% 2,19% 0,26% 69,10%
Höganäs 4 28,06% 3,83% 4,68% 3,61% 44,74% 3,61% 2,02% 1,59% 7,65% 0,21% 1,77% 0,10% 75,75%
Höganäs 5 26,43% 3,52% 5,53% 4,12% 46,43% 2,71% 2,81% 2,11% 6,13% 0,20% 1,97% 0,00% 70,73%
Jonstorp 39,52% 21,10% 5,63% 7,52% 14,98% 1,48% 2,67% 2,25% 4,64% 0,21% 1,39% 0,00% 83,69%
Viken 1 64,80% 4,48% 6,58% 6,37% 9,03% 0,56% 2,87% 2,73% 2,59% 0,00% 0,28% 0,07% 84,70%
Viken 2 56,34% 8,02% 10,87% 7,94% 9,92% 0,60% 1,73% 0,86% 3,62% 0,09% 0,34% 0,00% 86,86%
Väsby 1 37,61% 12,44% 6,36% 6,65% 21,37% 1,61% 4,65% 2,18% 7,12% 0,00% 1,50% 0,00% 78,03%
Väsby 2 44,33% 5,67% 11,47% 14,31% 13,31% 1,98% 3,68% 1,84% 3,40% 0,00% 1,26% 0,00% 88,38%
Väsby 3 38,47% 4,33% 9,74% 7,83% 27,14% 2,50% 2,66% 1,25% 5,75% 0,33% 2,44% 0,00% 86,94%
I vallokal ej räknade röster 42,61% 4,58% 14,44% 4,93% 16,20% 4,23% 7,75% 1,76% 3,17% 0,35% 4,05% 0,00%